Tạo Website - Đăng ký website tích hợp thanh toán online

Với website, bạn chỉ cần 1 API đến Checkout là có thể kết nối đến tất cả các cổng thanh toán bạn muốn.

Để đăng ký website tích hợp thanh toán online, bạn làm theo các bước sau: 

Bạn vào mục Website >> +Thêm mới

Một popup hiển thị như hình bên dưới: 

Bạn điền các thông tin : 

1. Tên website: Điền tên website của bạn

2. Địa chỉ website: Thông tin địa chỉ web, nếu bạn không có tên miền riêng, web sẽ theo tên miền Checkout.vn

3. Tên miền riêng: 

Bạn cần tạo bản ghi trong tài khoản quản lý tên miền riêng của mình. Tên miền trỏ về dns theo bản ghi

Sau khi trỏ thành công, bạn nhập tên miền vào ô Gắn tên miền riêng (Tên miền riêng chỉ áp dụng với bản trả phí checkout)

Lưu ý : Mỗi tên miền chỉ được gắn cho 1 website trên Checkout. 
           Mỗi tên miền chỉ được trỏ về 1 dns, nếu tên miền của bạn đã được trỏ sang bên khác bạn vui lòng tạo subdomain để trỏ về checkout.vn

Tiếp đó bạn nhấn Save, website tạo thành công sẽ hiển thị như hình. Bạn theo dõi các website của mình và trạng thái gắn tên miền.

- Nếu Domain đã trỏ về checkout và bật SSL thì trạng thái tự động được xác minh

- Nếu Domain chưa trỏ về đúng DNS thì trạng thái chưa được xác minh, khi bấm nút Xác minh sẽ có thông báo hiện ra 

Đăng ký website xong bạn có thể cài đặt cho Form để khi khách hàng truy cập qua website đặt hàng và thanh toán, sẽ thống kê giao dịch để bạn tiện theo dõi. 

Cách tạo Form và gắn tên miền riêng cho form bạn bấm xem >>>Tại đây

Chúc bạn thành công!