Tạo Website

Với website, bạn chỉ cần 1 API đến Checkout là có thể kết nối đến tất cả các cổng thanh toán bạn muốn.

Để đăng ký website tích hợp thanh toán online, bạn làm theo các bước sau: 

Bạn vào mục Website >> +Thêm mới

Một popup hiển thị như hình bên dưới: 

Bạn điền các thông tin : 

1. Tên website

2. Địa chỉ website

3. Tên miền riêng cho website

Lưu ý : Mỗi tên miền chỉ được gắn cho 1 website trên Checkout. 

Tiếp đó bạn nhấn Save, website tạo thành công sẽ hiển thị như hình, bạn chọn vào dấu ... để sửa hoặc xóa website đã tạo. 

Chúc bạn thành công!