Ví đại lý

Trên Checkout.vn, bạn có thể nạp tiền vào ví đại lý để thanh toán đơn hàng nâng cấp gói cho shop của mình hoặc tạo License Key sử dụng hay bán lại cho khách hàng. Tiền đã nạp vào ví đại lý sẽ không rút ra được. 

1. Nạp tiền vào ví đại lý

Bạn vào mục Ví đại lý >> Nạp tiền

Hệ thống hiển thị bảng thống kê lãi đại lý sẽ nhận được tương ứng với số tiền nạp, nạp càng nhiều, lãi càng cao. 

Tại đây, bạn nhập số tiền muốn nạp vào ví đại lý >> chọn phương thức thanh toán và tiến hành Thanh toán theo phương thức đã chọn. 

Lưu ý: Số tiền nạp tối thiểu 1.000.000đ

Nếu số tiền nạp dưới 20tr, số tiền nạp = số tiền cộng vào ví (0% lãi)

Nếu số tiền nạp từ 20tr trở lên, số tiền cộng vào ví tính theo mốc gần nhất. Ví dụ, bạn nạp 25tr sẽ tính lãi 60%.

2. Kiểm tra số dư và lịch sử ví đại lý

Số tiền nạp thành công sẽ hiển thị trong Ví đại lý của mục Số dư ví. Ví dụ như hình: 

Các giao dịch nạp ví thành công và trừ tiền từ ví đại lý sẽ được thống kê trong mục Lịch sử ví.

3. Sử dụng ví đại lý

Bạn có thể sử dụng ví đại lý để tạo license key bán cho khách hàng khác hoặc thanh toán đơn hàng nâng cấp, mua gói Fchat, Salekit.io, Fbuid.net, Checkout.vn.  

>> Chi tiết hướng dẫn Tạo và sử dụng license key từ ví đại lý, bạn xem Tại đây

>> Chi tiết hướng dẫn thanh toán đơn hàng bằng ví đại lý, bạn xem Tại đây

Chúc bạn thành công!