Tích hợp tài khoản thanh toán

Để tích hợp các tài khoản thanh toán trên Checkout, bạn làm như sau: 

Bạn vào mục Cài đặt >> Thanh toán >> Tại Bước 1: Cổng thanh toán, bạn chọn +Thêm mới

Tại pop up hiển thị, bạn điền các thông tin tài khoản thanh toán như sau:

- Cổng thanh toán: lựa chọn cổng thanh toán: Vnpay quốc tế / Momo ví điện tử / Ngân lượng  /Zalopay ví điện tử / Onepay nội địa / Zalopay nội địa / Onepay quốc tế / Vnpay nội địa / Zalopay quốc tế

- Phí giao dịch: Phí niêm yết CỐ ĐỊNH theo lần giao dịch. Phí này được quy định trong hợp đồng ký kết với cổng thanh toán / ví điện tử

- % giao dịch: Phí theo % giá trị giao dịch. Phí này được quy định trong hợp đồng ký kết với cổng thanh toán / ví điện tử

- Mã kết nối: Do cổng thanh toán cung cấp để kết nối

- Key mã hóa: Chuỗi key mã hóa mà bên cổng thanh toán cung cấp để kết nối

Sau đó, bạn bấm Save để hoàn tất quá trình cài đặt.

Các cổng thanh toán sau khi cài đặt thành công sẽ hiển thị như hình, bạn có thể bật/tắt, chỉnh sửa hoặc xóa cổng thanh toán. 

Sau đó bạn chuyển quan Bước 2: Phương thức thanh toán. Tại đây, bạn bật ON phương thức thanh toán tương ứng với cổng thanh toán và nhấn vào biểu tượng để cài đặt thông tin phương thức thanh toán.

Một popup hiển thị, bạn chọn cổng thanh toán đã kết nối ở Bước 1 và bấm nút Save để lưu lại.

Lưu ý: Để tích hợp phương thức thanh toán, bạn cần có tài khoản Business trên các cổng thanh toán đã được xác thực.

Chi tiết hướng dẫn tạo tài khoản thanh toán qua Momo, bạn xem Tại đây

Chi tiết hướng dẫn tạo tài khoản thanh toán qua Zalopay, bạn xem Tại đây

Chi tiết hướng dẫn tạo tài khoản thanh toán qua Vnpay, bạn xem Tại đây

Chi tiết hướng dẫn tạo tài khoản thanh toán qua Paypal, bạn xem Tại đây

Chi tiết hướng dẫn tạo tài khoản thanh toán qua Stripe, bạn xem Tại đây

Chi tiết hướng dẫn tạo tài khoản thanh toán qua Onepay, bạn xem Tại đây

Chi tiết hướng dẫn tạo tài khoản thanh toán Ngân lượng, bạn xem Tại đây

Chi tiết hướng dẫn tạo tài khoản thanh toán Alepay, bạn xem Tại đây

Chi tiết hướng dẫn tạo tài khoản thanh toán Moca, bạn xem Tại đây

Chúc bạn thành công!