Thống kê giao dịch

Trên Checkout bạn có thể xem chi tiết thống kê đơn hàng, doanh thu của từng website hoặc cổng thanh toán để làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng cho doanh nghiệp của mình. 

Để xem tất cả các đơn hàng trên shop Checkout, bạn vào mục Giao dịch

Trong đó: 

1. Lọc theo nội dung cần tìm 

2. Lọc theo trạng thái giao dịch

3. Lọc theo thời gian giao dịch

4. Lọc theo cổng thanh toán

5. Thống kê giao dịch

6. Export: Xuất danh sách giao dịch ra file excel 

Sau khi bấm vào Thống kê, hệ thống hiển thị như hình: 

Ta có: 

7. Chọn khoảng thời gian thống kê 

Ví dụ: Xem thống kê từ 01/02-28/02/2023. Bạn chọn khoảng thời gian >> Bấm Apply >> Tìm

8. Biểu đồ thống kê giao dịch theo khoảng thời gian

9. Thống kê giao dịch theo ngày

10. Thống kê giao dịch theo website

11. Thống kê giao dịch theo cổng thanh toán

Hệ thống sẽ tự động quét thống kê 1 tiếng/lần khi có phát sinh giao dịch.

Chúc bạn thành công!