Phân quyền user vào shop Checkout

Chức năng này cho phép bạn phân quyền truy cập shop Checkout cho các user khác nhau để quản lý với các quyền khác nhau như: Admin, Kế toán.

Để phân quyền user khác vào quản lý shop, bạn làm theo các bước sau đây:

Bạn vào mục Cài đặt >> Thành viên >> nhập email nhân viên chọn quyền muốn phân >> ấn Thêm để hoàn tất. 

Lưu ý: Email được phân quyền phải là email đã đăng ký tài khoản Checkout

Các quyền hiện có trong shop:

+ Quyền Owner: Chủ sở hữu Shop, mỗi Shop chỉ có 1 Owner và có toàn quyền trong Shop
+ Quyền Admin: Thêm bớt users và các quyền khác tương tự Owner nhưng không xóa được Owner
+ Quyền Kế toán: Được truy cập vào mục Dasboard và mục Giao dịch

Sau khi phân quyền xong, nhân viên được phân quyền cần truy cập tài khoản Checkout của họ >> chọn quản lý shop >> chọn sang shop được phân quyền để làm việc. 

Mỗi shop chỉ có 1 Owner, do đó, bạn không thể phân quyền Owner mà chỉ có thể chuyển quyền Owner cho 1 tài khoản khác (Điều kiện: bạn đang là Owner).

Trường hợp tài khoản Owner của bạn đã bị khóa, không thể truy cập, bạn cần liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Checkout để thực hiện chuyển quyền Owner. Liên hệ đội ngũ hỗ trợ Checkout tại: https://www.facebook.com/app.checkout.vn/

Chúc bạn thành công!