Sử dụng License Key để kích hoạt gói dịch vụ Checkout

Để sử dụng License Key kích hoạt gói dịch vụ Checkout.vn, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản Checkout.vn nếu bạn chưa có tài khoản

Bạn truy cập trang https://checkout.vn/ - nhấn Sử dụng miễn phí - đăng nhập tạo tài khoản Checkout.vn để sử dụng. 

Bước 2: Kích hoạt mã License Key

Bạn truy cập trang: https://checkout.vn/kichhoat>> nhập mã License Key và chọn shop muốn áp dụng mã >> chọn KÍCH HOẠT NGAY

Mã kích hoạt có dạng: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX và chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất. 

Bước 3. Kiểm tra thông tin shop đã được kích hoạt thành công

Sau khi kích hoạt thành công, bạn quay trở về Dasboard của shop Checkout.vn - nhấn vào tên gói hiện ở góc trên cùng bên tay phải màn hình để kiểm tra thông tin gói dịch vụ của shop. 

Chúc bạn thành công!