Tích hợp tài khoản thanh toán qua Stripe

1. Kết nối với Stripe

  • Cài đặt cổng thanh toán Stripe

Tại màn hình giao diện Checkout.vn, bạn chọn mục Cài đặt >> Thanh toán >> nhấn vào +Thêm mới tại Bước 1: Cổng thanh toán

Một popup hiển thị như hình:

Bạn nhập các thông tin bên Stripe như sau: 

- Cổng thanh toán: Chọn cổng Stripe

- Phí cố định: Chi phí tối thiểu cho một giao dịch. Phí niêm yết CỐ ĐỊNH theo lần giao dịch. Phí này được quy định trong hợp đồng ký kết với ví điện tử Stripe

- Phí % GD: % Phí cho mỗi giao dịch. Phí niêm yết CỐ ĐỊNH theo lần giao dịch. Phí này được quy định trong hợp đồng ký kết với Ví điện tử Stripe 

- Mã kết nối: Là thông tin Publishable Key bên Stripe

- Key mã hóa: Là thông tin Secret Key bên Stripe

Để lấy các thông tin Publishable Key và Secret Key, bạn truy cập tài khoản Stripe >> chọn Developers >> Api keys >> Standard keys như hình:

Sau khi điền đầy đủ thông tin tài khoản thanh toán bên giao diện Checkout.vn, bạn bấm nút Save để lưu lại.

  • Cài đặt phương thức thanh toán với Stripe

Tiếp đó bạn chuyển qua Bước 2: Phương thức thanh toán, bật ON phương thức thanh toán Thẻ Visa/Master Quốc Tế và nhấn vào biểu tượng để cài đặt thông tin phương thức thanh toán

Một popup hiển thị, bạn chọn tài khoản Stripe đã kết nối trước đó và bấm Save để lưu lại.

Lưu ý: Để tích hợp phương thức thanh toán Stripe bạn cần có tài khoản Stripe Business đã được xác thực.

2. Hướng dẫn thanh toán

Sau khi được kích hoạt thành công, khách hàng có thể thanh toán đơn hàng bằng cách chọn phương thức thanh toán Thẻ Visa/Master Quốc Tế >> Tiếp tục ở màn hình thanh toán trên website

Màn hình chuyển qua giao diện thanh toán của Stripe, bạn nhập các thông tin thẻ thanh toán >> nhấn Pay now và tiến hành thanh toán

Các giao dịch thanh toán qua Stripe sẽ được hiển thị tại mục Giao dịch của shop Checkout.vn để bạn dễ dàng quản lý.

Lưu ý

- Nếu giao dịch thanh toán thành công, tiền sẽ lập tức được chuyển về tài khoản Stripe đã thiết lập

- Nếu giao dịch thanh toán không thành công, màn hình sẽ điều hướng tới giao diện thông báo lỗi giao dịch thanh toán của website

Chúc bạn thành công!