Tích hợp tài khoản thanh toán qua Paypal

1. Kết nối với Paypal

  • Cài đặt cổng thanh toán Paypal 

Tại màn hình giao diện Checkout.vn, bạn chọn mục Cài đặt >> Thanh toán >> nhấn vào +Thêm mới tại Bước 1: Cổng thanh toán

Một popup hiển thị như hình bên dưới: 

Bạn nhập các thông tin bên Paypal như sau: 

- Cổng thanh toán: chọn cổng Paypal 

- Email: Nhập email tài khoản Paypal

- Phí cố định: Chi phí tối thiểu cho một giao dịch. Phí niêm yết CỐ ĐỊNH theo lần giao dịch. Phí này được quy định trong hợp đồng ký kết với ví điện tử Paypal

- Phí % GD: % Phí cho mỗi giao dịch. Phí niêm yết CỐ ĐỊNH theo lần giao dịch. Phí này được quy định trong hợp đồng ký kết với Ví điện tử Paypal 

- Mã kết nối: Là thông tin Client ID bên Paypal  

- Key mã hóa: Là thông tin Secret ID bên Paypal

Để lấy các thông tin Client IDSecret ID, bạn truy cập trang https://developer.paypal.com/dashboard/applications/live >> đăng nhập tài khoản Paypal Business >> chọn Developer >> App & Credentials >> bật chế độ Live >> chọn app Checkout. 

Lưu ý: Bạn KHÔNG lấy mã Client ID và Secret ID từ app mặc định ở chế độ Sandbox

Sau khi điền đầy đủ thông tin tài khoản thanh toán bên giao diện Checkout.vn, bạn bấm nút Save để lưu lại.

  • Cài đặt phương thức thanh toán Paypal

Tiếp đó bạn chuyển qua Bước 2: Phương thức thanh toán, bật ON phương thức thanh toán Paypal và nhấn vào biểu tượng để cài đặt thông tin phương thức thanh toán

Một popup hiển thị, bạn chọn tài khoản Paypal đã kết nối trước đó và bấm Save để lưu lại.

Lưu ý: Để tích hợp phương thức thanh toán Paypal bạn cần có tài khoản Paypal Business đã được xác thực.

2. Hướng dẫn thanh toán

Sau khi phương thức thanh toán Paypal được kích hoạt thành công, khách hàng có thể thanh toán đơn hàng bằng cách chọn phương thức thanh toán Paypal >> Tiếp tục ở màn hình thanh toán trên website

Màn hình chuyển qua giao diện đăng nhập tài khoản Paypal, bạn đăng nhập tài khoản và tiến hành thanh toán

Các giao dịch thanh toán qua phương thức thanh toán Paypal sẽ được hiển thị tại mục Giao dịch của shop Checkout.vn  để bạn dễ dàng quản lý.

Lưu ý

- Nếu giao dịch thanh toán thành công, tiền sẽ lập tức được chuyển về tài khoản Paypal đã thiết lập

- Nếu giao dịch thanh toán không thành công, màn hình sẽ điều hướng tới giao diện thông báo lỗi giao dịch thanh toán của website

Chúc bạn thành công!