Tạo và sử dụng Licence Key từ ví đại lý

Licence key là 1 mã kích hoạt gói dịch vụ được tạo từ ví đại lý. 

Bạn có thể dùng tiền trong ví đại lý của Checkout.vn để tạo licence key, bán cho khách hàng sử dụng các phần mềm của Salemall: fchat.vn, fchat.page, fbinbox.net, fbuid.net, salekit.com, salekit.io,...

Để tạo mã licence key, bạn vào Ví của tôi >> Licence Key >> chọn Tạo key

Tại đây bạn điền thông tin tạo mã key rồi nhấn vào Tạo key để hoàn tất.

Ví dụ, tạo mã key cho gói Fchat Pro 1 page, 3 tháng, 10.000 khách hàng, bạn làm như sau: 

Mã key sau khi tạo thành công sẽ hiển thị như hình: 

Bạn nhấn vào ô Số lượng để quản lý mã key: 

  • Xem chi tiết mã key 

Mã key có dạng: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX và được hiển thị tại ô Key:

Bạn copy mã key và gửi khách hàng. Khách hàng sẽ sử dụng mã key được cấp để kích hoạt gói dịch vụ cho shop của mình. 

>> Hướng dẫn sử dụng mã License key để kích hoạt gói dịch vụ trên Fchat: https://fchat.vn/help/license-key

Hướng dẫn sử dụng mã License key để kích hoạt gói dịch vụ trên Salekit.io: https://help.salekit.io/license-key.html 

Hướng dẫn sử dụng mã License key để kích hoạt gói dịch vụ trên Salekit.com: https://salekit.com/help/license-key

Hướng dẫn sử dụng mã License key để kích hoạt gói dịch vụ trên Checkout.vn: https://help.checkout.vn/kich-hoat-key.html

Mã key sau khi được kích hoạt thành công sẽ chuyển sang trạng thái Đã dùng và hiển thị kèm thông tin shop được kích hoạt gói dịch vụ thành công từ mã key đó: 

  • Hoàn trả/hủy mã key 

Bạn nhấn vào trạng thái Trả lại tại mã key muốn hoàn trả/hủy. Sau khi mã key được hoàn trả thành công, ví đại lý sẽ được tự động cộng lại số tiền tương ứng từ mã key. 

Chúc bạn thành công!