Cài đặt tài khoản thanh toán

Các tài khoản thanh toán chính là tài khoản thu tiền về cho chủ shop Checkout từ mỗi giao dịch thanh toán đơn hàng trực tuyến thành công. 

Ở màn hình Checkout, bạn truy cập vào mục Cài đặt >> Tài khoản thanh toán >> +Thêm mới

Tại pop up hiển thị, bạn điền các thông tin tài khoản thanh toán như sau:

- Name: Tên ứng dụng đã kết nối ở cổng thanh toán / ví điện tử

- Cổng thanh toán: lựa chọn cổng thanh toán bạn: Vnpay quốc tế / Momo ví điện tử / Ngân lượng  /Zalopay ví điện tử / Onepay nội địa / Zalopay nội địa / Onepay quốc tế / Vnpay nội địa / Zalopay quốc tế

- Phí giao dịch: Phí niêm yết CỐ ĐỊNH theo lần giao dịch. Phí này được quy định trong hợp đồng ký kết với cổng thanh toán / ví điện tử

- % giao dịch: Phí theo % giá trị giao dịch. Phí này được quy định trong hợp đồng ký kết với cổng thanh toán / ví điện tử

- Mã kết nối: Mã website mà bên cổng thanh toán cung cấp để kết nối

- Key mã hóa: Chuỗi key mã hóa mà bên cổng thanh toán cung cấp để kết nối

Sau đó, bạn bấm Lưu lại để hoàn tất quá trình cài đặt.

Chi tiết hướng dẫn tạo tích hợp tài khoản thanh toán qua ví điện tử Momo, bạn xem Tại đây

Với ví điện tử ZaloPay, bạn truy cập link https://mc.zalopay.vn/apps để lấy các thông tin cần thiết.

Sau khi thêm tài khoản thanh toán thành công, toàn bộ các tài khoản tương ứng với các cổng thanh toán / ví điện tử sẽ được hiển thị để bạn quản lý.

Tại đây, bạn có thể Bật/Tắt hoạt động của tài khoản thanh toán, Chỉnh sửa thông tin thanh toán cũng như Xóa tài khoản thanh toán bất cứ lúc nào. 

Chúc bạn thành công!