Tạo form thanh toán

Với Checkout, bạn dễ dàng tạo form thanh toán và lấy link đặt vào website, chia sẻ lên mạng xã hội hoặc gửi trực tiếp cho khách hàng, khách nhấn vào link sẽ hiển thị các phương thức thanh toán bạn đã cài đặt trên shop Checkout. 

Để tạo form thanh toán, bạn vào mục Form >> +Tạo form mới

Tại Form hiển thị, bạn điền các thông tin tạo form thanh toán:

Trong đó: 

1. Ảnh sản phẩm 

2. Tên sản phẩm 

3. Mô tả sản phẩm

4. Giá sản phẩm và bật/tắt chọn số lượng sản phẩm 

5. Bật/tắt đồng hồ đếm ngược: Hiện có 2 dạng đồng hồ để bạn lựa chọn: 

+ Đếm ngược trong n phút: Khi khách truy cập link thanh toán, đồng hồ bắt đầu đếm ngược từ n phút. 

+ Đếm ngược đến ngày cụ thể: Khi khách truy cập link thanh toán, đồng hồ bắt đầu đếm ngược từ khoảng thời gian còn lại đến ngày đã được chọn. 

6. Form thông tin đặt hàng: Bạn có thể tích chọn các trường thông tin khách cần điền khi đăng ký mua hàng

7. Các bước thanh toán 

8. Trang thành công: Hiển thị khi khách hàng thanh toán thành công. Bạn có thể chọn hiển thị popup thông báo với nội dung tùy chỉnh hoặc chuyển hướng sang trang web khác theo link web. 

9. Trang thất bại: Hiển thị khi khách thanh toán không thành công. Bạn có thể chọn hiển thị popup thông báo với nội dung tùy chỉnh hoặc chuyển hướng sang trang web khác theo link web. 

10. Bật/tắt gửi email

Sau đó bạn nhấn Save để hoàn tất cài đặt form thanh toán. Form thanh toán tạo thành công sẽ hiển thị như hình: 

Trong đó : 

11. Tên sản phẩm 

12. Link form thanh toán

13. Visitors: Số lượt truy cập form thanh toán

14. Orders: Số lượng đơn hàng được tạo

15. Success: Số lượng đơn hàng thành công

16. CR: Tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng/ lượt truy cập

17. SR: Tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng thành công/ đơn hàng được tạo

18. Last submit: Thời gian điền form gần nhất

19. Preview: Xem trước

20. Action: Chỉnh sửa, nhân bản hoặc xóa form thanh toán

Bạn có thể lấy link form thanh toán đặt vào website, chia sẻ lên mạng xã hội hoặc gửi trực tiếp cho khách hàng. Khách nhấn vào link thanh toán sẽ hiển thị các phương thức thanh toán bạn cài đặt trên shop Checkout. 

>> Chi tiết hướng dẫn cài đặt phương thức thanh toán, bạn xem Tại đây.

Các đơn hàng khách tạo trên link form thanh toán sẽ được thống kê trong mục Giao dịch

Chúc bạn thành công!