Thanh toán đơn hàng bằng ví đại lý

Trên Checkout.vn, các đại lý có thể sử dụng ví đại lý để thanh toán đơn hàng mua gói Fchat, Salekit.io, Checkout, Fbuid.net, ... cho shop của mình trên từng phần mềm.

Dưới đây chúng tôi đang thanh toán đơn hàng Salekit.io bằng ví đại lý trên Checkout.vn:  

Đầu tiên, bạn tạo đơn nâng cấp gói dịch vụ cho shop Salekit.io của mình bằng cách truy cập trang bảng giá https://salekit.io/price >> chọn Đăng ký tại gói muốn đăng ký. 

Sau khi chọn đầy đủ thông tin gói muốn đăng ký cho shop, bạn chọn Đăng ký ngay

Hệ thống chuyển sang trang thanh toán, tại đây bạn chọn phương thức thanh toán qua Ví đại lý >> Thanh toán

Lưu ý: Trước đó, bạn cần đăng nhập tài khoản Checkout có ví đại lý trên cùng một trình duyệt đang tiến hành thanh toán đơn hàng. 

Sau khi đơn hàng được thanh toán thành công, hệ thống tự động chuyển về dasboard shop Salekit.io, bạn nhấn vào tên gói ở góc trên cùng bên tay phải màn hình để xem chi tiết thông tin gói và lịch sử đơn hàng của shop. 

Đồng thời ví đại lý của tài khoản Checkout sẽ bị trừ số tiền tương ứng với giá trị đơn hàng, thông tin đơn hàng được lưu trong mục Ví của tôi >> Lịch sử ví

Tương tự với shop Fchat, Checkout, Fbuid.net, Fbinbox.net, Salekit.com, ... bạn có thể tạo đơn nâng cấp gói và thanh toán bằng ví đại lý. 

>> Thanh toán đơn hàng Fchat bằng ví đại lý, bạn xem Tại đây

>> Thanh toán đơn hàng Salekit.com bằng ví đại lý, bạn xem Tại đây

>> Thanh toán đơn hàng Checkout bằng ví đại lý, bạn xem Tại đây

Chúc bạn thành công!